www.palotasito.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športove združenie FISH vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení kaprárskeho maratónu World Fish Cup 2016 na Palotáši a za finančnú, či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí:
Hlavnemu sponzorovy: STANO - rybárske potreby, Sektorovým sponzorom: GARANTBAITS, ICHTHYS, SBS a sponzorom: TUKAM, Dr. BAITS, KLAIS CZ, BETA-MIX, O2-predajňa LUČENEC, IMPERIAL BAITS

 

Foto zo zahájenia

 

Víťazi / Nyertesek

 

Konečné poradie/Végeredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SportClub Fish Web by Adumus 2012